ครูยุ้ย หมอดูญาณ พระแม่อุมา
49/158 หมู่ 9 | ปากซอยสุวินทวงค์ 37 , แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กทม 10530 |โทร 081-695-4243

กล่าวนำปฐมเหตุให้มีองค์เทพฯ


ก่อนพุทธกาล
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก www.clipmass.com

ปฐมเหตุของการเกิดร่างทรงองค์เทพมากมายในยุคนี้ กล่าวกันว่าเมื่อครั้งพุทธกาล ก่อนที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่ พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพุทธบริษัททั้งหลายว่า พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมีอายุ 5,000 ปี แต่ของพระองค์นั้นต้องการจะให้พระศาสนามีอายุเพียง 2,500 ปี เท่านั้น พระอานนท์จึงทูลถามว่า เหตุใดพระองค์จึงมิให้พระศาสนาดำรงอยู่จนครบ 5,000 ปี ดังพระพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “ แล้วผู้ใดเล่าจะเป็นผู้ดูแลพระศาสนา ” พระอานนท์จึงทูลว่า “ ขอให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้เป็นพุทธบริษัทเป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษาพระพุทธศาสนากึ่งหนึ่งเป็นเวลา 2,500 ปี “ พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงอนุญาต แล้วทรงถามต่อไปอีกว่า ใครจะขออะไรบ้าง ปวงเทพทั้งหลายทุกเหล่าชั้น อันได้แก่ พระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาฬ เหล่าเทพเทวาทั้งหลาย จึงพร้อมใจกันกราบทูล ขอให้ปวงเทพได้ดูแลและบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปอีกครึ่งหนึ่งของพระอานนท์คือ 1,250 ปี พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงอนุญาตอีก แล้วทรงถามต่อไปว่าใครจะขออะไรอีก เหล่าพญาครุฑ คนธรรพ์ นาคราช ท้าวกุเวร กินนร กินนรี และภูติผีปีศาจ จึงกราบทูลขอดูแลอายุพระศาสนาเท่าที่เหลือ 1,250 ปี ให้พวกเขาได้ดูแลรักษา จนกว่าพระศาสนาจะค่อย ๆ เรียวเล็กลงไป ยุคนั้นมนุษย์จะมีร่างกายเล็กลงไปตามลำดับ ถึงกับต้องปีนบันไดสอยลูกมะเขือ หรือเก็บเม็ดพริก พระสงฆ์สาวกก็จะร่อยหรอแทบว่าจะไม่มีเหลือ จะเหลือเพียง ผ้าเหลืองผืนน้อย ๆ ห้อยอยู่ที่หู เพื่อให้เป็นที่สังเกตุว่าเป็นพระสงฆ์เท่านั้น พระศาสนาก็จะเสื่อมถอยลงไปจนหมดพอดี 5,000 ปี ตามพุทธฎีกาที่กำหนดไว้เมื่อถึงกึ่งพุทธกาล 2,500 ปี เป็นต้นมา จึงเป็นหน้าที่ของเทพพรหมเทวาทั้งหลายที่จะมาทำหน้าที่อุปถัมภ์ค้ำชูทนุบำรุงสืบพระศาสนาขององค์สมณโคดม ตามที่ได้ทูลขอกับพุทธองค์ไว้ จึงเป็นเหตุในเกิดมีร่างทรงองค์เทพมากมายในปัจจุบัน

อ่านต่อที่มาของข้อมูล

พระแม่อุมาเทวี
ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.siamganesh.com/

พระแม่อุมาเทวี... เจ้าแม่อุมา หรือ ปารวตี คือพระนามแห่งพระแม่ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล เป็นเทวีแห่งอำนาจวาสนาและบารมีอันสูงสุด พระองค์ทรงประทานยศถาบรรดาศักดิ์ และความเป็นใหญ่แก่ผู้หมั่นบูชาต่อพระองค์อย่างสม่ำเสมอ..!!! อำนาจแห่งพระแม่อุมานั้น ยิ่งใหญ่หาสิ่งใดเทียบได้ พระองค์ทรงประทานชัยชนะเหนือศัตรู ประทานกำลังวังชาแห่งอิสตรี ทำลายสิ่งชั่วช้า ตลอดจนประทานบริวารและอำนาจในการปกครอง พระองค์ยังทรงประทานพรด้านความสมบูรณ์ ความอิ่มเอม ความผาสุขในการครองเรือน ครอบครัวที่เปี่ยมสุข ตลอดจนการคุ้มครองผู้ศรัทธาให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง พระแม่อุมา ทรงเป็นมารดาแห่ง พระพิฆเนศ... เป็นชายาแห่ง พระศิวะ มหาเทพผู้ทำลายโลก 1 ใน 3 แห่ง พระตรีมูรติ พระแม่อุมาจึงเป็น 1 ใน 3 แห่งพระตรีศักติ ด้วย (ตรีศักติ หมายถึง พระแม่ทั้งสาม ได้แก่ พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี พระแม่สรัสวตี) พระองค์มีวิมานสถิต ณ เขาไกรลาส เช่นเดียวกับพระศิวะเทพ มีสัญลักษณ์ประจำพระองค์คือ โยนี (ฐานรองศิวลึงก์) มีทิพยรูปเป็นหญิงที่งดงาม เปี่ยมไปด้วยความเมตตา เป็นมารดาแห่งสรรพชีวิตทั้งปวง ฉลองพระองค์ด้วยอาภรณ์หลากสีสัน ประดับด้วยทองคำอย่างวิจิตร

อ่านต่อ ตำนานพระแม่อุมา

ครูยุ้ย หมอดูญาณแม่อุมาเทวี
ความเป็นมาก่อนมาเป็นหมอดู ญาณองค์ แม่อุมาเทวี

ประวัติ เคยเป็น ครูสอน นาฏศิลป์ โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก กรุงเทพ อยู่ 15 ปี มีผลงานต่างๆเคยส่งนักเรียนประกวด ตามเวทีสำคัญๆได้รางวัลชนะเลิศ มาตลอด และ ได้จัดตั้งทีมงานแดนซ์เซอร์ ชื่อทีมงานมาดามแดนซ์เซอร์ รวมถึงรับร้องเพลงตามงานเลี้ยงต่างๆอีกด้วย จึงทำให้ครูยุ้ย สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนักเนื่องจากพักผ่อนน้อย มักจะเจ็บป่วยบ่อย และ หนักไปกว่านั้น ชีวิตสมรสก็เกิดการหย่าร้างกันขึ้นมาอีก..ทำให้ร่างกายจิตใจที่แย่อยู่แล้วกลับทรุดเข้าไปอีก

ทีมงานมาดามแดนซ์เซอร์ อีกชื่อหนึ่งของเธอ ครูยุ้ย มาดามแดนซ์เซอร์หลังจากนั้นไม่นาน ครูยุ้ย ก็เริ่มฝันแปลกๆเหมือนกันทุกคืน ฝันว่ามีผู้หญิงขี่เสือมาบอกว่าจะมาอยู่ด้วยแล้ว ให้สร้างบารมีให้กับนางและตัวเองโดยการทำบุญและนั่งสมาธิจะได้ช่วยมนุษย์ที่ทุกข์ร้อนด้วยกัน จากนั้นก็นำความฝันไปถามผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในพื้นที่ ท่านก็บอกว่าน่าจะเป็นแม่อุมาเทวี จะให้รับองค์ท่าน ด้วยความไ่ม่ค่อยเชื่อเท่าไรเลยถามว่าไปว่ามีจริงเหรอเรื่องแบบนี้ ผู้ใหญ่ท่านนั้นเลยบอกว่าเอาอย่างนี้ซิ ลองไปจุดธุป 16 ดอกปักกลางแจ้ง แล้วลองอธิฐานขอพรอะไรก็ได้ที่คิดว่าเป็นไปได้ยากดู ถ้าได้ก็จะไปรับขันธ์ให้ เมื่อกลับมาถึงบ้าน ครูยุ้ยก็ลองทำตามผู้ใหญ่ท่านนั้นบอก โดยอธิฐานขอให้ถูกหวยงวดนี้ซิจะยอมไปรับขันธ์ให้ พอวันหวยออกในงวดนั้น ครูยุ้ยก็ถูกหวยจริงๆทั้งที่ไม่เคยถูกหวยเลยสักครั้งเดียว ได้เงินมาหลายหมื่นบาทเลยในครั้งนั้น


ครูยุ้ย หมอดูญาณแม่อุมาเทวี
ทำพิธีรับขันธ์ ญาณองค์ แม่อุมาเทวี

ดังนั้นครูยุ้ยก็ได้ไปทำพิธีรับขันธ์ ตามที่รับปากไว้ ที่ตำหนัก พ่อศิวะในพื้นที่ใกล้เคียงที่ผู้ใหญ่แนะนำมา
หลังจากได้ทำพิธีรับขันธ์ ตามที่รับปากไว้แล้วนั้น ครูยุ้ย มักจะเห็นเงาดำข้างหลังคนที่มีเคราะห์ หรือ กำลังจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเขา และสามารถทักไปได้อย่างแม่นยำที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย ซึ่งครูยุ้ยพูดไปอย่างไม่รู้ตัวเลยจึงทำให้เพื่อนๆงงและสงสัยกันมาก แต่ต่อมาไม่นาน ครูยุ้ยก็ต้องขอลาออกจากครู เนื่องจากงานเข้ามาเยอะขึ้นต้องคอยดูแลรับส่งแดนซ์เซอร์ กับ งานร้องเพลง จนไม่ได้พักผ่อนทำให้ไปทำงานทันบาง ไม่ทันบาง และอีกอย่างต้องทำงานหาเงินเลี้ยงลูกตัวคนเดียวเพราะไม่มีคนช่วยเลย ในคืนหนึ่งพระแม่อุมาเทวีก็มาเข้าฝันทวงถามเรื่องการไปทำบุญหรือนั่งสมาธิ เพื่อสร้างบารมีให้กับท่านและตัวครูยุ้ยเอง ซึ่งละเลยมานานมากแล้ว ครูยุ้ยก็อ้างไปว่าไม่ค่อยมีเวลา เนื่องจากไม่มีคนช่วบทำงานเลยต้องทำงานหาเงินคนเดียว พระแม่ เลยกล่าวต่อไปว่าเอาอย่างนี้แล้ว กัน เราจะหาคู่ครองใหม่ให้เจ้า จะได้ไม่มีข้ออ้างอีก ต่อมาไม่นานนัก ครูยุ้ย ก็ได้เจอกับ คุณเต้ย พนักงานฝ่ายช่างบริษัทการบินไทย มีงานอดิเรกคือแสดงดนตรีในงานพิธีต่างๆเช่นกัน เคยร่วมงานดนตรีกันมาเมื่อ 4 ปีก่อน ซึ่งมาได้เจอโดยบังเอิญกันอีกครั้ง แต่ที่ไม่บังเอิญในคราวนี้ ก็คือ พระแม่อุมาได้มาเข้าฝันว่าจะหาคู่ให้เช่นกัน แล้วในเวลาต่อมา ทั้งคู่ก็ได้จดทะเบียนสมรสด้วยกัน


ครูยุ้ย หมอดูญาณแม่อุมาเทวี
กับ เต้ย มาดามแดนซ์เซอร์


ต่อมาเมื่อมีสามี (เต้ย มาดามแดนซ์เซอร์) เข้ามาช่วยงานแทนแล้ว ครูยุ้ย เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ มีเวลาพักผ่อน ไปวัดทำบุญ และนั่งสมาธิ ตามที่รับปากกับพระแม่ไว้ นุ่งขาวห่มขาวถือศิลในทุกวันพระ และสิ่งดีๆ ก็เริ่มเข้ามาอีก เมื่อมีงานเครื่องเสียงในห้างสรรพสินค้า ของแฟชั่นไอแลนด์ติดต่อมาต้องการเช่าเครื่งเสียงแบบชุดคอนเสิร์ตให้กับศิลปินหลายคน หลายค่ายดัง หลายวันใน แบบยาวปีต่อปีเลย แต่เนื่องจากเรายังไม่มีเครื่องเสียงที่มีคุณภาพตามสเปกที่เขาต้องการ จึงต้องจัดหากันอย่างเร่งด่วน และอีกอย่างที่สำคัญสุด งบประมาณที่จะจัดซื้อนั้นมีมูลค่า หลายล้านบาทเลยทีเดียว สิ่งที่ทำได้ในขณะนั้นคงต้องพึ่งธนาคารที่มีโครงการเงินกู้แบบ SME เท่านั้นแต่ก็มีข้อแม้เยอะมาก และไม่หน้าจะผ่านเนื่องจากพึ่งจะเปิดบริษัท มาดามแดนซ์เซอร์ มิวสิก จำกัด แค่ 6 เดือนเท่านั้นเอง สิ่งต่อไปที่พึ่งได้อีกก็คือพระแม่อุมานี้แหล่ะ ที่จะช่วยได้ เหมือนท่านจะรู้ ในคืนนั้นพระแม่ก็เข้าในสมาธิ ของครูยุ้ย แล้วบอกข้างหูว่า ในเมื่อเจ้าทำให้เรา เราก็จะทำให้เจ้าเช่นเดียวกัน ให้สามีเจ้าค่อยรับโทรศัพท์ ญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งจะโทรมาสายแรกในวันพรุ่งนี้ บอกเรื่องงานให้เขาฟัง แล้วเจ้าจะสมหวังในสิ่งที่เจ้าต้องการ และในวันต่อมาก็มีญาติของสามีโทรมาจริงๆแล้วจัดการเรื่องธนาคารให้เสร็จทันภายใน 3 วัน ได้เงินมา หนึ่งล้าน ห้าแสนบาท บวกกับเงินเก็บครบตามจำนวนที่จะต้องใช้จริง นี้คือ ปฎิหารของแม่อุมาเทวีอีกแล้ว


ครูยุ้ย หมอดูญาณแม่อุมาเทวี กับ เงิน 1,500,000 บาท
สำหรับงาน คอนเสิร์ต ที่แฟชั่นไอแลนต์ 3 ปีติดต่อกัน
เมื่อมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลายงานพร้อมกัน รถที่จะใช้ก็ไม่เพียงพอ ครูยุ้ยก็อยากได้รถเล็กๆไว้ใช้ส่วนตัว เนื่องจาก ทั้งแดนซ์เซอร์ 3 ทีม ก็ต้องใช้รถ ไหนจะทีมงานเครื่องเสียงอีก ด้วยความไม่ตั้งใจ หลุดปากพูดไปแบบเล่นๆ ว่า "พระแม่อุมาถ้าจะให้ลูก ถือศิล8 เข้าบวช 7 วันที่วัดเขาดิน ลูกขอรถเล็กๆไว้ใช้สักคันด้วยเถิด" และ เพียง 2 วัน สิ่งที่เป็นปฏิหารของแม่อุมาก็เกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อเพื่อนสามีเอารถมาขายให้ในราคาที่ค้างผ่อนไว้เท่านั้น


ครูยุ้ย หมอดูญาณแม่อุมาเทวี กับ รถคันเล็กๆ ที่ขอแม่อุมาเทวี
ที่มีอยู่ก็ร่วมเกิอบ 10 คันแล้วจร้าเต้ย มาดามแดนซ์เซอร์ พอรู้เรื่องรถเล็กๆของ ครูยุ้ย ที่ขอกับพระแม่อุมา ด้วยความเชื่อครึ่ง ไม่เชื่อครึ่ง เลยกล่าวคำอธิฐานว่า "พระแม่อุมาถ้าจะให้ลูก เชื่อว่าแม่มีอยู่จริงก็ขอรถเบนต์คันใหญ่สักครั้งเถิดครับ" เพียง 3 วัน สิ่งที่เป็นปฏิหารของแม่อุมาก็เกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อน้าชายต้องการซื้อรถใหม่เลยยกเบนต์ตู้ VITO รุ่นใหม่ให้ผ่อนตกเลยไม่ต้องดาว เพราะน้าจ่ายไป 2 ล้านแล้วในค่ำคืนวันพระ ออกพรรษา ครูยุ้ยก็นั่งสมาธิ เป็นปกติของทุกวันไปเสียแล้ว พระแม่ก็มาทรงทับร่างของครูยุ้ย หนักอึ่งไปทั้งตัวขยับเขยือนไปไหนไม่ได้เลยชามาตั้งแต่หัวยันล่างเลยซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อน พระแม่ได้พูดกับครูยุ้ยว่า "ถึงเวลาเราแล้วที่จะลงมาช่วยมวลมนุษย์ โดยใช้สื่อทางเจ้า แล้วแต่เจ้าจะถนัดทางไหนในการสื่อสารกับเราเจ้าจงใช้วิธีนั้นเถิด ส่วนเรื่องการเงินการครอบครัวเราจะจัดเวลาสัดส่วนให้ ส่วนเรื่องที่อยู่ของเจ้านั้นที่เจ้าคิดจะปลูลนั้นเราจะช่วยเจ้าเอง อีกไม่กี่วันนี้ เจ้าจะได้ข่าวดีจากแม่สามีเจ้า เรื่องขายที่มรดก กว่า 100 ล้านได้ เจ้าคงไม่ต้องหนักใจเรื่องสร้างบ้านแล้วน่ะ ส่วนในการจัดสถานที่ช่วยเหล่ามนุษย์เราจะให้เบอร์โทรศัพย์เจ้าไปเป็นทุนในการใช้จ่ายก็แล้วกัน " ในอาทิตย์นั้นก็เป็นไปตามคำของพระแม่จริง ๆส่วนเรื่องเบอร์โทรศัพย์ ในงวดนั้นถูกหวย ทั้งข้างล่างทั้งข้างบน เลย ร่วม เกือบแสน บาท จึงนำมาทำร้านดูดวงไพ่ซิบซี และ ร้านเช่าชุดต่างๆในปัจจุบันจร้า ใครอยากลองว่าสิ่งที่เล่าให้ฟังนี้จะเป็นจริงไหมมาพิสูตร์กันได้ครับ ถึงความแม่นยำในการทำนาย ด้วย ญาณพระแม่อุมาผ่านทางไพ่ยิปซี โดยครูยุ้ย หมอดูญาณพระแม่อุมาเทวี


ครูยุ้ย หมอดูญาณแม่อุมาเทวี
มาลองความแม่นยำกันได้น่ะครับ